χτενίσματα.jpg

Φορμάρισμα (form hair)

Χτένισμα

(blow dry style)

8€

10-12€

Χτένισμα μασιά

(blow dry with straightening)

15€

Χτένισμα βραδινό

(artistic hairstyle)

20€